cane exact synergy opleidingssoftware cursusadministratie cursusbeheer urenregistratie projectadministratie gantt chart

Cane

Exact Synergy Professionals

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » CANE » Nieuws

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21% Btw-verhoging in praktijk

Vanaf 1 oktober 2012 zal het algemene btw-tarief omhoog gaan van 19% naar 21% (het lage btw-tarief van 6% zal gehandhaafd blijven). Het kabinet heeft ons een overgangsregeling beloofd, deze is inmiddels is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Om u de tijd te geven u op de vooraanstaande btw-wijziging voor te bereiden staan we in dit artikel stil bij de nodige tips en aandachtspunten.

Welk btw-tarief moet worden toegepast

Welk btw-tarief u moet toepassen (19% of 21%), hangt af van het moment waarop u de goederen levert of de diensten verricht worden. Dat geldt ook als de klant al vooruitbetaald heeft.

Concreet betekent de btw-verhoging het volgende:

 

Breng 21% btw in rekening als goederen geleverd of diensten verricht worden op of na 1 oktober 2012. Een levering of dienst die op of na 1 oktober 2012 wordt verricht, wordt dus belast met 21% btw. Dat geldt ook als vooruitbetalingen werden gedaan waarbij nog is uitgegaan van 19%. Per 1 oktober 2012 wordt dan 2% btw (extra) verschuldigd. Het is toegestaan om bij vooruitbetalingen voor 1 oktober 2012 inzake prestaties na 1 oktober 2012 al 21% btw te berekenen.

 

Breng 19% btw in rekening als goederen geleverd of diensten verricht worden vóór  oktober 2012. Ook als u pas na deze datum factureert. Een levering of dienst die wordt verricht voor 1 oktober 2012 blijft dus belast met 19% btw. Hieraan doet niet af dat de btw mogelijk pas op of na 1 oktober 2012 wordt verschuldigd.

 

Heeft de klant al gedeeltelijk vooruitbetaald voor goederen of diensten die na 30 september 2012 geleverd worden, dan geldt over de hele prijs  het nieuwe btw-tarief van 21%. De levering vindt immers plaats op of na 1 oktober. U heeft dan over de vooruitbetaling al 19% btw afgedragen. Het verschil tussen 21% en 19% bent u dan nog verschuldigd. De ondernemer is gerechtigd het meer verschuldigde bedrag aan btw aan de afnemer door te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij vooruitbetalingen of bij reeds afgesloten contracten waarin prijsstellingen met 19% btw zijn gehanteerd.

  

Hoe nu al om te gaan met 21% BTW facturen in Exact

Het is mogelijk dat u nu al facturen ontvangt waarop 21% BTW in rekening is gebracht omdat de prestatie na 1 oktober valt. Ook kan het zijn dat u nu al facturen dient te versturen waarop 21% BTW in rekening wordt gebracht omdat de prestatie na 1 oktober plaats zal vinden. 

Aangezien vanaf release 398 een BTW conversie beschikbaar is, kan in specifieke gevallen ervoor worden gekozen om de conversie nu al uit te voeren. Let op dat hierbij het percentage van de bestaande BTW code wordt aangepast naar 21% en dat voor 19% transacties de nieuwe BTW code toegepast moet worden. Afhankelijk van de keuzes die u tijdens de conversie maakt kan het ook zo zijn dat u de BTW code in lopende orders aan moet passen. Een proefconversie in een testomgeving is dan ook aan te raden, zodat u de consequenties goed kunt beoordelen.

Indien u nog niet de mogelijkheid heeft om de conversie uit te voeren zijn onderstaande opties beschikbaar.

Ontvangen inkoopfacturen

Om deze facturen nu al te kunnen registreren dient u een nieuwe BTW code aan te maken voor het 21% tarief. Deze BTW code kunt u dan aan de inkoopboeking koppelen. Na het over enige tijd uitvoeren van de BTW conversie, kan in bepaalde situaties de BTW code in boekingen aan worden gepast. Indien dit niet meer kan, zult u uiteindelijk twee BTW-codes hebben voor 21%. 

Verzenden van facturen

Voor het verzenden van facturen heeft u meerdere opties. U kunt gewoon een factuur versturen met daarop 19% BTW en als de prestatie inderdaad na 1 oktober plaats zal vinden een aanvullende factuur maken. Of u maakt nu al een factuur met 21%, hiervoor zult u echter een nieuwe BTW code aan moeten maken. Na het over enige tijd uitvoeren van de BTW conversie, zult u uiteindelijk twee BTW-codes hebben voor 21%. 

 

Tot slot

Meer informatie over wanneer u welke tarief moet toepassen, kunt u terug vinden op de pagina van de rijksoverheid. Wij raden u aan om na te gaan in hoeverre de verhoging van het btw-tarief uw bedrijf of organisatie raakt, bespreek dit samen met uw belastingadviseur. Uiteraard zijn wij graag bereid met u van gedachten te wisselen over het inrichten van de btw-tariefstijging. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met  de Cane Helpdesk, telefoonnummer:  070-3195270.

   

Disclaimer: Hoewel Cane zich inspant om de in dit document vervatte informatie zo volledig en actueel mogelijk te laten zijn, kan Cane niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of specifieke toepassingsmogelijkheden van de opgehaalde en/of verkregen informatie via dit document. Het ophalen en gebruiken van de informatie uit dit document geschiedt derhalve geheel op eigen risico van de gebruiker.

Terug naar top


cane exact synergy opleidingssoftware cursusadministratie cursusbeheer urenregistratie projectadministratie gantt chart