cane exact synergy opleidingssoftware cursusadministratie cursusbeheer urenregistratie projectadministratie gantt chart

Cane

Exact Synergy Professionals

Direct naar hoofdmenu en site informatie
Huidig pad: Home » CANE » Nieuws

Vervanging Diginotar certificaten

21 december 2011

Vervanging BAPI-certificaten
Afgelopen maanden hebben wij u via diverse nieuwsberichten geïnformeerd over het veiligheidsincident bij DigiNotar. Als gevolg van dit incident is het vertrouwen in DigiNotar opgezegd. Dit betekent dat alle BAPI-certificaten moeten worden vervangen. Hierover is uitgebreid overleg gevoerd met softwareleveranciers en de koepelorganisaties uit de fiscale adviespraktijk. KPN zal de nieuwe certificaten gaan leveren.

Wat betekent dit voor u?
· U moet voor uw BAPI-certificaten overstappen naar KPN. U registreert zich hiervoor
eerst bij KPN (ook als u al abonnee of klant bent bij KPN voor andere diensten).
Vervolgens vraagt u op de gebruikelijke manier via uw softwarepakket een nieuw
certificaat aan. KPN brengt hiervoor hetzelfde tarief in rekening zoals eerder door
DigiNotar is gehanteerd.
· Zorgt u ervoor dat uw certificaat ruim vóór 1 juni 2012 is vervangen. Vanaf die
datum kunt u namelijk geen aangiften meer insturen met een certificaat van
DigiNotar.
· Tot 1 juni 2012 kunt u nog aangiften insturen met een certificaat van DigiNotar. Er
zijn voldoende aanvullende waarborgen in het BAPI-kanaal, zodat tijdens de
overgangstermijn de continuïteit is verzekerd.

Hoe stapt u over naar KPN?
1. Ga binnen uw organisatie na of u inderdaad een of meerdere BAPI-certificaten
gebruikt. Zo nee, dan hoeft u niets te doen.
2. Zo ja, dan registreert u zich als abonnee bij KPN via
https://kpnbapi.managedpki.com. Dit is mogelijk vanaf 20 december a.s. Wij
adviseren u om u zo spoedig mogelijk bij KPN te registreren.
3. U krijgt van uw softwareleverancier bericht zodra uw softwarepakket geschikt is voor
het aanvragen van een certificaat bij KPN.
4. Vraag vervolgens met uw aangepaste softwarepakket een nieuw certificaat aan bij
KPN. Dit kan vanaf 30 januari 2012.
Wat doet u als uw BAPI-certificaat van DigiNotar voor 1 juni 2012 verloopt?
Tot 1 maart 2012 kunt u bij DigiNotar nog BAPI-certificaten verlengen. Als uw certificaat
van DigiNotar na 1 maart 2012 verloopt, vraag dan een nieuw certificaat aan bij KPN.

Meer informatie?
Op https://kpnbapi.managedpki.com vindt u informatie over de abonneeregistratie bij
KPN. Van uw softwareleverancier krijgt u bericht wanneer uw softwarepakket is
aangepast. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl. Kies hierbij voor Zakelijk
> Aangifte, betalen en toezicht > Digitaal Aangeven. U kunt ook bellen met de
BelastingTelefoon (0800 - 0543).

Terug naar top


cane exact synergy opleidingssoftware cursusadministratie cursusbeheer urenregistratie projectadministratie gantt chart